Inschrijving 2021

Lees hieronder de stand van zaken met betrekking tot de inschrijving. 


Inschrijving staat open van maandag 5 juli t/m zondag 11 juli.

In de week van 12 juli vindt de loting plaats en wordt u door middel van een e-mail op de hoogte gebracht of uw gezin is ingeloot of is uitgeloot. Schrijf uw kinderen nu in via de knop 'INSCHRIJVEN'.

COVID-19

Gezondheid en veiligheid is tijdens de pandemie prioriteit. Om die reden kiezen we dit jaar voor kleinere en minder groepen. Dit betekent dat er minder plaatsen beschikbaar zijn dan tijdens een normaal KVW. Het indelen gaat nog steeds per gezin en als het nodig is per loting. We hopen op uw begrip voor deze keuze.

Inschrijfprocedure

Inschrijven doe je via de link hierboven. De link stuurt u door naar het inschrijfformulier. Lees goed en vul duidelijk en concreet in, dit scheelt ons werk met het indelen van de groepen en het verwerken van betalingen. Let extra goed op onderstaande punten:

Verschillende groepen bij KVW

Created with Sketch.

Kleuters
Kinderen die in het schooljaar voorafgaand aan de KVW week in de kleuterklas zaten, worden ingedeeld bij de kleutergroep.

Jongeren
Kinderen die in het schooljaar voorafgaand aan de KVW week in groep 3, groep 4 of groep 5 zaten, worden ingedeeld bij de jongerengroep.

Ouderen
Kinderen die in het schooljaar voorafgaand aan de KVW week in groep 6, groep 7 of groep 8 zaten, worden ingedeeld bij de ouderengroep.

- Noteer op het inschrijfformulier dus de exacte groep waarin uw kind dit schooljaar zat (dus niet: groep 1-2).

- Houd rekening met het opgeven van vriendjes bij wie uw kind in de groep wil dat hij/zij ook in dezelfde groep ingedeeld wordt
(een kind uit groep 5 kan niet ingedeeld worden bij een kind uit groep 6).

Inschrijving per gezin

Created with Sketch.

Inschrijvingen gaan per gezin. Gebruik dus één inschrijfformulier voor alle kinderen uit het gezin. Als er een loting komt, loten wij op gezinnen. Voorkom dus dat één kind wel is ingeloot en het andere kind niet!

Kosten inschrijving en betaling

Created with Sketch.

Kosten inschrijving
Inschrijfgeld: €30,- per kind.

Betaling
U krijgt bericht als uw gezin is ingeloot en in de dezelfde mail zit een betaallink voor het inschrijfgeld. Door middel van iDeal kunt u het inschrijfgeld dan betalen.

Loting

Afhankelijk van het aantal vrijwilligers en het aantal inschrijvingen is het mogelijk dat wij na de inschrijving een loting toepassen. Wij communiceren dat zo snel mogelijk door.

De loting wordt gedaan per gezin (per inschrijfformulier) en gaat geheel willekeurig. Als de groepen vol zitten loten wij door tot iedere inschrijving óf is ingeloot óf op de wachtlijst is geplaatst.

Wachtlijst

Bij extra aanmelding van vrijwilligers of afmeldingen van kinderen, spreken wij de wachtlijst aan. We nemen contact op met het hoogst geplaatste gezin op de lijst. 

In het verleden hebben wij vaker het geluk gehad dat we door extra vrijwilligers de wachtlijst konden aanspreken. Echter adviseren wij hier niet van uit te gaan. Wij kunnen niet garanderen dat dit weer het geval zal zijn.